Το ACTIVE είναι ευρωπαϊκή δράση, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 της Ε.Ε., που έχει ως στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων αθλητικών χώρων για τα παιδιά, μέσω της αξιολόγησης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης αθλητικών οργανισμών και προπονητών ούτως ώστε να μπορούν να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά βίας.

Το φαινόμενο της βίας εναντίον παιδιών και νέων, στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων και σπορ, έχει επισημανθεί σε διάφορες διεθνείς έρευνες. Στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι περίπου το 10% των παιδιών που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν υποστεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, ενώ ένα 20% βρίσκονται αντιμέτωπα με αυτόν τον κίνδυνο. Η δημιουργία ασφαλών αθλητικών χώρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά και οι νέοι να αδράξουν τα οφέλη του αθλητισμού.

Στόχος του ACTIVE είναι να διασφαλίσει ότι οι αθλητικοί οργανισμοί είναι σε θέση να προστατεύσουν τα παιδιά από κάθε μορφής βία. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί ένα online εργαλείο που θα αξιολογεί τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζουν οι οργανισμοί ως προς την προστασία των νεαρών αθλητών και θα εντοπίζει κενά αλλά και καλές πρακτικές. Στη συνέχεια, προπονητές-τριες και επαγγελματίες του κλάδου θα εκπαιδευθούν προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και να είναι σε θέση να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν περιστατικά βίας εναντίον παιδιών στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το έργο υλοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Πορτογαλία και συντονιστής του είναι το ΚΜΟΠ – Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας.

Η ιστοσελίδα της δράσης ACTIVE: https://www.activeproject.eu/