Ο αθλητισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, αφού προάγει σημαντικές αξίες, την κοινωνική ένταξη και έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Ωστόσο, η βία στον αθλητισμό παραμένει ένα ανησυχητικό φαινόμενο λόγω και της περιορισμένης εφαρμογής μέτρων πολιτικής προς αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο στόχος του ACTIVE είναι να προωθήσει την ενσωμάτωση πολιτικών προστασίας των παιδιών από αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις εξωσχολικών δραστηριοτήτων καθώς και ψυχαγωγικούς συλλόγους που εργάζονται με παιδιά.

Εάν εργάζεστε σε αθλητικό οργανισμό, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή του εργαλείου αυτοαξιολόγησης

Αν είστε επαγγελματίας στον τομέα του αθλητισμού, μείνετε συντονισμένοι για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια ενάντια στη βία σε αθλητικά περιβάλλοντα

Αν είστε υπεύθυνος χάραξης πολιτικής, μείνετε συντονισμένοι για τα ευρήματα του Active, τα οποία θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τη βία στον αθλητισμό

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ