Η ευρωπαϊκή δράση ACTIVE –χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της ΕΕ- στοχεύει στην προώθηση ασφαλέστερων αθλητικών περιβαλλόντων, επιτρέποντας σε αθλητικά και ψυχαγωγικά σωματεία να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα κενά αναφορικά με την εφαρμογή πολιτικών προστασίας των παιδιών στις εγκαταστάσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν παραχθεί τέσσερις εθνικές εκθέσεις και μία συγκριτική ανάλυση, που καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση και τα κενά σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών προστασίας των παιδιών από αθλητικά και ψυχαγωγικά σωματεία στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Κύπρο. Συνολικά, 244 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα, περιλαμβάνοντας 42 ενδιαφερόμενους φορείς, 85 παιδιά, 65 οικογένειες και 52 επαγγελματίες.

Ο αθλητισμός κατέχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, καθώς προάγει αξίες –όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός και η αφοσίωση- την κοινωνική ενσωμάτωση και έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Ειδικότερα, σε μία περίοδο όπου η αλληλεγγύη, η μη διάκριση και η ανοχή είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όχημα όχι μόνο για να στείλει θετικά κοινωνικά μηνύματα αλλά και για να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ωστόσο, η βία στον αθλητισμό παραμένει ένα ανησυχητικό φαινόμενο λόγω και της περιορισμένης εφαρμογής μέτρων πολιτικής προς αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτή η κατάσταση εντείνει την ανάγκη για ενσωμάτωση πολιτικών προστασίας των παιδιών από τα αθλητικά και ψυχαγωγικά σωματεία που εργάζονται με παιδιά.

Θες να μάθεις τι συμβαίνει στην κάθε χώρα και πως ο αθλητισμός προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση;

👉 Be Proactive…και κατέβασε τις εθνικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και τη συγκριτική ανάλυση του ACTIVE στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.activeproject.eu/el/vivliothiki/.

Μάθε περισσότερα για το ACTIVE και τις δράσεις του: https://www.activeproject.eu/

Κατέβασε το Δελτίο Τύπου εδώ.